Đông Quan cốc nhựa nhà máy nhựa dùng một lần PP / PET cốc nhựa trong suốt cốc tù
Trang chủ > CHẤT LƯỢNG

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất ly giấy

 •   Thiết kế bản in

  1Thiết kế bản in

 •   Giấy thực phẩm chống thấm

  2Giấy thực phẩm

 •   Giấy chống thắm

  3Giấy thực phẩm chống thấm

 •   Cắt giấy

  4Cắt giấy

 •   In ấn logo

  5In ấn LOGO

 •   Cắt giấy thành từng mảnh

  6Cắt giấy thành từng mảnh

 •   Thành phẩm gia công

  7Thành phẩm

 •   Kiểm tra chất lượng

  8Kiểm tra chất lượng

 •   Đóng gói nhập kho

  9Đóng gói nhập kho

 •   Vận chuyển

  10Vận chuyển

 •   Dịch vụ sau khi bán ra

  11Hậu mãi

 •   Tái hợp tác

  12Tái hợp tác

Quy trình sản xuất ly nhựa

 •   Thiết kế bản in

  1Thiết kế bản in

 •   Hạt nhựa thực phẩm cao cấp

  2Hạt nhựa thực phẩm cao cấp

 •   Tao hình sản phẩm nhựa

  3Tao hình sản phẩm nhựa

 •   In ấn logo

  4In ấn logo

 •   Kiểm tra chất lượng

  5Kiểm tra chất lượng

 •   Đóng gói nhập kho

  6Đóng gói nhập kho

 •   Vận chuyển

  7Vận chuyển

 •   Tái hợp tác

  8Tái hợp tác

Giấy chứng nhận

Doanh nghiệp sản xuất đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO22000 và chứng nhận bảo vệ rừng FSC

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ