Đặt làm,in ấn các loại hộp giấy như hộp giấy đựng gà chiên,pizza,bánh kem,hộp gi

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ