Đặt làm,in ấn logo các loại tô đựng đồ ăn chín như canh,salat,đồ ăn nhanh

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Tô giấy 1 lớp màng PE

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ