ly giấy gợn sóng ngang,chữ S,sóng thẳng tăng thêm độ dày,dày 3 lớp có thể chống

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Ly giấy gợn sóng

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ