Đặt in ly giấy PLA đựng café nóng sử dụng 1 lần cách nhiệt tự phân hủy bảo bệ mô

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Ly giấy PLA tự phân hủy

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ