In ấn logo các loại ly nhựa có độ trong suốt cao,tăng thêm độ dày,ly nhựa PET đ

Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm

ly chữ U

  • Tổng cộng 1Trang1Một ghi chép

TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY BAO BÌ THỰC PHẨM TNHH QUỐC TẾ NICE - CÔNG TY GEMELDOFT GIÁM SÁT TRANG CHỦ